top of page

Kontrola 3D elementu plastikowego z uszczelką

c car.png
C tworzywa.png

Przedstawiamy Państwu jedną z aplikacji wykonanych przez Firmę MV Center Systemy Wizyjne przy zastosowaniu technologii 3D. Opisywany projekt polegał na dobraniu sprzętu, oprogramowaniu inspekcji oraz integracji systemu wizyjnego z linią produkcyjną.

Aplikacja polega na kontroli poprawności montażu plastikowego elementu z uszczelką, na dwóch stanowiskach montażowych w obrębie jednej stacji. Inspekcji podlegały takie elementy jak:

  • kontrola obecności oraz poprawności zaciśnięcia zaczepów uszczelki na plastikowym elemencie,

  • kontrola poprawności przylegania uszczelki do elementu plastikowego,

  • kontrola obecności i poprawności zaciśnięcia zaczepu montażowego wtyczki,

  • kontrola obecności i rodzaju wtyczki, w zależności od wybranej referencji,

  • kontrola zgodności symboli umieszczonych na plastikowym elemencie oraz uszczelce z symbolami zadanymi w referencji.

Dowiedz się więcej o kontroli 3D elementu plastikowego z uszczelką.

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page