top of page

Kontrola wizyjna i sortowanie gumowych detali.

c car.png

Dla jednej z największych fabryk przetwórstwa gumy w Polsce, wykonane zostało kompleksowe stanowisko służące do sortowania 16 różnych wyrobów składających się z elementów gumowych, plastikowych oraz stalowych/aluminiowych.

 

Urządzenia ma za zadanie przesortować wszystkie sztuki i rozdzielić je według zadanych parametrów, a także kontrolować je pod względem typu oraz obecności wad.

 

W przypadku wykrycia wady lub niewłaściwego typu detalu, zostaje on odrzucony. Cały proces od momentu zasypu odbywa się automatycznie.

Dowiedz się więcej o kontroli i sortowaniu gumowych detali.

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page