top of page

Kontrola wizyjna gwoździ.

C inny.png

System wizyjny do kontroli gwoździ został zaprojektowany i wykonany od postaw dla jednej z największych fabryk produkujących gwoździe w Polsce. Inspekcji podlegają gwoździe połączone drutem. Celem inspekcji jest kontrola gwoździ w zakresie:

  • długości gwoździa – dokładność +/- 1mm,

  • kąta pochylenia gwoździa – dokładność +/- 1 stopień

  •  krzywizny gwoździa – dokładność +/- 0,5 mm

  • średnicy gwoździa – dokładność +/- 0,2 mm

  •  odstępów między gwoździami zamocowanymi na drucie

  •  zaostrzenia gwoździa – informacja o obecności OK/NOK

  •  kształtu łebka – dokładność +/- 0,2.

Wydajność urządzeń produkcyjnych to około 2500 gwoździ na minutę.

Inspekcja wstęgi z gwoździami. 

Dowiedz się więcej o kontroli wizyjnej gwoździ.

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page