top of page

Kontrola wizyjna żarówek.

C inny.png

Projekt został zrealizowany dla jednego z największych producentów żarówek i lamp w Polsce.  Zadaniem systemu jest kontrola poprawności wykonania produktu oraz poprawności nadruku na elemencie żarówki. System składa się z pojedynczego stanowiska wyposażonego w cztery kamery oraz osiem oświetlaczy. Każda z kamer odpowiada za kontrolowanie jednej z czterech stron detalu, znajdujących się na przenośniku. Po wykonaniu inspekcji kamery przekazują informację o wykrytych wadach do sterownika PLC (łącznie 15 wyników OK/NOK). Kontroli podlegają:

• Kąt X elektrody
• Frezowanie elektrody
• Obecność pincha
• Kąt Y elektrody
• Obecność nadruku przód
• Obecność zacisków łuski
• Obecność znakowania domino
• Obecność nadruku tył

Interfejs użytkownika systemu wizyjnego do kontroli żarówek. 

Dowiedz się więcej o kontroli wizyjnej żarówek.

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page