top of page
Rozbudowane stanowisko wizji maszynowej

Inspekcja etykiet.

Kontrola etykiet na opakowaniu jednostkowym
i poprawności zamknięcia. 

Detekcja popra-wności ułożenia w opakowaniu zbiorczym - ste-rowanie robotem.

Kontrola poprawności zam-knięcia opakowania zbiorczego
i etykiety zbiorczej. 

Kontrola jakości powierzchni i zalewu świecy i osadzenia kno-ta. Detekcja bąbli i nierówności powierzchni

Detekcja uszkodzeń brzegów szkła butelek po depaletyzacji.

Przykładowa kontrola procesu produkcji świeczek zapachowych  

Wizja maszynowa z górnej półki. 

Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie zaawansowanych systemów wizyjnych pod indywidualne wymagania Klienta, opartych o inteligentne kamery i wydajne systemy wbudowane.

Przykładem niech będzie prezentowana obok kompleksowa kontrola procesu produkcji świeczek zapachowych o skali liczonej w milionach sztuk.

Witaj w trzecim wymiarze!

Choć kontrola obiektów dwu wymiarowycyh stanowi większość realizacji, to dodanie trzeciego stawia zupełnie nowe wyzwania inżynierskie. 

Budujemy systemy zdolne wychwycić błąd wymiaru w dowolnym kierunku, pęknięcia, wyszczerbienia, zarysowania  i ubytki niezależnie z której strony obiektu  się  znajdują. Nasze systemy wykryją też niekompletność sprawdzanego elementu, co jest szczególnie ważne

w procesie składania złożonych podzespołów.

Paletyzacja, random bin picking, random bag moving.

Jeszcze innym wyzwaniem jest automatyzacja procesu paletyzacji / depaletyzacji, albo kopmletacji / dekompletacji opakowań zbiorczych, gdzie system musi bezbłędnie rozpoznać właściwy obiekt a robotyczne ramie przemieścić go wg ściśle określonych parametrów. 
Szczególnie dużo uwagi wymagają obiekty zapakowane w folię lub worki o błyszczącej strukturze i nieregularnym
kształcie.

Przykład realizacji wizji maszynowej w depaletyzacji

W czym nasze rozwiązania mogą pomóc Tobie?

Zaawansowana wizja maszynowa sprawdza się w następujących przypadkach:

linia mvc.jpg

Kompleksowa kontrola procesu produkcyjnego, eliminacja braków oraz monitorowanie procesów.

Paletyzacja i współpraca z robotami.

Kompletacja zamówień w magazynach automatycznych

we współpracy z robotami.

depaletyzacja.jpg
pobieraniegloss.jpg

Random Bin Picking -  wybieranie losowo zorientowanych elementów z pojemnika oraz podawanie ich do dalszego procesu.

Gromadzenie danych w procesie produkcji 

Nasze systemy wizyjne oferują także bogate możliwości gromadzenia danych z  przeprowadzonych inspekcji (zapis zdjęć, wyników inspekcji z ID produktu do plików PDF lub csv).


Bazy danych fotograficznych i parametrycznych mogą być udostępniane zainteresowanym działom wewnętrznym i partnerom zewnętrznym. 
Co więcej, mogą też stanowić mocny argument w ewentualnych sporach z partnerami biznesowymi w kwestiach dotyczących jakości dostarczonych mu produktów.

Tak więc dane jakie dostarczają systemy wizyjne służą nie tylko działom kontroli jakości, ale są też cennym źródłem informacji o własnym wyrobie, jako sumie parametrów procesu jego produkcji. 

Nasi Klienci zawsze mogą liczyć pełne wsparcie z naszej strony we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które pełnią rolę nie tylko kontrolną,

ale stają się częścią systemu MES.

bottom of page