top of page

Kontrola OCR.

C inny.png

System sprawdza jakość i poprawność nadruku arabskiego ( w tym datę ważności i produkcji) na metalowych puszkach.

System kontroluje jego obecność i kompletność a także poprawność – odczytuje kolejne znaki i informuje o nieczytelnym lub niepoprawnym znaku. Sztuki nie spełniające wymogów kontroli są automatycznie usuwane z linii za pomocą wyrzutnika pneumatycznego.

OCR – odczyt nadruku daty ważności na puszkach. 

Dowiedz się więcej o kontroli OCR.

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page