top of page

Informacje o przetwarzaniu danych przez spółkę MV Center Systemy Wizyjne Sp. z o.o.
w Balicach (dalej „MV Center Systemy Wizyjne”)

Administratorem danych osobowych jest MV Center Systemy Wizyjne z siedzibą w Balicach, ul. Krakowska 50, 32-083 Balice, e-mail: rodo@mv-center.com MV Center Systemy Wizyjne powołało Inspektora Ochrony Informacji. W sprawach związanych z danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Informacji, e-mail rodo@mv-center.com lub pisząc na adres korespondencyjny MV Center Systemy Wizyjne z siedzibą w Balicach, ul. Krakowska 50, 32-083 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu:

  • przesyłania oferty MV Center Systemy Wizyjne

  • kontaktu w celu wykonania umów z oferty MV Center Systemy Wizyjne

  • marketingu własnego

  • przetwarzania wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w tym w szczególności przepisów podatkowych

  • udostępniania danych podmiotom trzecim (w tym firmie ochroniarskiej, oraz prowadzącej obsługę księgową) w celu realizacji umów

  • ew. dochodzenia i egzekucji roszczeń

Dane mogą być udostępniane:

  • pracownikom i współpracownikom MV Center Systemy Wizyjne, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonania umowy, ew. podjęcia działań przygotowawczych w celu podpisania umowy

  • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie MV Center Systemy Wizyjne, np. biuro księgowe, poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny, firma ochroniarska

  • uprawnionym organom państwowym w tym organom nadzorczym w zakresie ich uprawnień

W przypadku transferu danych osobowych do podmiotów lub organizacji międzynarodowej z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym dane będą przekazywane na zasadach określonych w art. 45 – 49 RODO.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów określonych powyżej, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia sprzeciwu przez podmiot danych osobowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak też do przenoszenia danych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych, a w przypadku uprzedniego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do  jej  wycofania. Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

MV Center Systemy Wizyjne nie profiluje danych osobowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Polityka Prywatności spółki MV Center Systemy Wizyjne Sp. z o.o. w Balicach znajdują się na stronie
www.mv-center.com.

bottom of page